Om vandværket


Asserbo By Vandværk forsyner 1.500 forbrugere med rent drikkevand
 

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer, der er fordelt geografisk således at råvandet hentes fra 4 forskellige kildepladszoner.
Råvandet iltes og filtreres inden det ledes til en rent vands tank, hvorfra det så pumpes ud i forsyningsnettet efter behov. For at minimere vandspildet nedsættes trykket på udpumpningen i nattetimerne.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vandværkets tilsynsførende straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandværkets forsyningsledninger udgør et net på i alt ca. 28 km i samlet længde.
Forsyningsledningerne er mange steder mange år gamle, og der arbejdes derfor med at udskifte samtlige ledninger over en 20-årig periode. Dette arbejde blev igangsat efter godkendelse på en generalforsamling i 2010.

Vandværket udpumper ca. 100.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed: 

Drikkevandet er hårdt vand, det vil sige ca. 16-18o dH.


Vandværkets forsyningsområde

Forsyningsområdet dækker primært Asserbo By.
Nabovandværkerne er mod syd, Vinderød Skov / Halsnæs Forsyning, mod øst og nord Asserbo Vandværk og mod vest Liseleje Vandværk.

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker