DRIFTSSTATUS

 

Vandledningsarbejder

Arbejdet med udskiftning af vandværkets forsyningsledninger 

sat midlertidigt i bero.

 

 

 

Sidste nyt

Herunder kan du se de seneste og væsentligste / nyeste meddelelser. Er du interesseret i at læse alle vores meddelelser kan du læse dem under menuen Information -> Meddelelser.
Husk at du kan altid kan læse om de seneste beslutninger i bestyrelsen (referater) samt de lovpligtige analyser ved at klikke dig igennem menuen herover.


Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Søndag d. 30. juni 2024 kl. 10.00 i Mellbyhallens kantine, Melbyvej 134A.
Se indkaldelsen her
 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Søndag den 27. august 2023 kl. 10.00 i Melby Sognegård, Melbyvej 101, Melby. Klik her for Dagsorden og forslag til vedtægtsændringer

 

Klik her for at se Tilsynsrapport 2022 Asserbo By Vandværk

 

Betalingsservice: 
Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her: Betalingsservice online tilmelding her

Vandkvalitet:
Læs mere og se rapporterne under menuen
Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser eller Forklaring.

Hårdhed: 
Drikkevandet er hårdt vand, det vil sige ca. 16-18o dH.


HVEM HAR ANSVAR FOR LEDNINGER
Danske Vandværker har netop udsendt en meget læsevenlig brugervejledning over, hvordan ansvaret for ledningsnettet i vandforsyninger.
Det er tydeligt at ejendommens skel udgør den grænse, hvortil vandværket har ansvar (og betaler), medens husejeren har ansvaret fra skellet.
For at gøre det lidt nemmere (for hvor er skellet nøjagtigt) hart vi valgt at vandværket påtager sig ansvaret frem til målerbrønd - men målerbrønden og jordledningen er ejerens ansvar, uanset hvem der har betalt udgiften.
Vandmåleren er uanset placering (i målerbrønden eller inde i ejendommen) altid vandværkets ansvar.
Vi skal derfor altid kunne  komme til at aflæse og udskifte vandmåleren. Det er ejerens ansvar at dette er muligt.
Vandværkets bestyrelse har dog en principbeslutning om, at vi fremover altid placerer vandmåleren i en målerbrønd ca. 1 m inde på grunden (fra skel).
Du kan læse mere ved at klikke på dette link: 
Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

 

30.9.20
1. spadestik
Nu starter byggeriet af vores nye vandværk.
I dag har vi taget 1. spadestik med overværelse af pressen og alle involverede.
Vi indleder i uge 41 arbejdet med at sænke grundvandsspejlet, så der kan graves ud til en 2 m dyb sandpude, hvorefter der skal støbes fundamenter og terrændæk.
Grundvandssænkningen vil blive fulgt meget nøje med løbende tilsyn, pejlinger og fotoregistrering af de nærmeste huse - op til 75 meter fra byggefeltet.

Læs meget mere om byggeriet under Information -> Nyt vandværk

Foto: Anders Nordstrand, Halsnæs Avis

27.6.20
Aftale Nyt vandværk
Torsdag den 25. juni 2020 underskrev bestyrelsen endelig aftale med den totalentreprenør, der havde vundet vores udbudsrunde. Du kan læse mere om forberedelserne, se projektmateriale m.v. i menuen Information -> Nyt vandværk.
Totalleverandøren bliver det anerkendte firma Silhorko-Eurowater A/S fra Stilling ved Skanderborg.
Silhorko har også en afdeling i Hillerød.
Du kan læse mere om vores leverandør af vandværkets nye vandbehandlingsanlæg på deres hjemmeside https://www.silhorko.dk/om_silhorko.aspx


SMS besked fra vandværket
Vi har idag udsendt SMS til de forbrugere, der er tilmeldt denne service.
Beskeden beder dig - som forbruger - at aflæse tælleren på din vandmåler og sammenligne denne med den aflæsning vi har opgivet på den årsopgørelse som vi netop har udsendt.
Årsopgørelsen vil fremgå af meddelelsen fra Betalingsservice, hvis du er tilmeldt denne service - og ellers har du modtaget opgørelsen pr. brev.
Hvis tælleren på din måler er identisk eller lidt over (2 mdr.s forbrug) er alt OK, og du behøver ikke at foretage dig noget.
Hvis du synes der er noget galt beder vi dig om at kontakte vandværket.


SMS - ny meddelelse til forbrugere
Vandværket har nu indkøbt et modul, der gør at vi via udsendelse af en SMS kan kontakte forbrugerne / udvalgte forbrugere via en SMS til en mobiltelefon. I første fase sender vi SMS til alle mobiltelefoner der er tilmeldt ejerens adresse (bopælsadresse). D.v.s. at en sommerhusejer i vores forsyningsområde bosiddende i Odense får en SMS til alle de mobiltelefoner der er tilmeldt adressen i Odense. Ligeså kommer der ingen SMS til mobiltelefoner, hvis den f.eks. ikke er tilmeldt i ejerens navn / er betalt af en arbejdsgiver o.s.v.
Der vil fremover blive udsendt SMS, når der er driftsforstyrrelser, f.eks. når vi lægger nye forsyningsledninger og vandet afbrydes for en periode i et område.- Her udsendes SMS til forbrugerne i det pågældende område.
VIGTIGT!
Du / I kan selv til- og framelde jer denne SMS Service her på Hjemmesiden. Klik på "SMS info Til- og Afmeld" under Selvbetjening i hovedmenuen. Og følg de anvisninger der fremkommer på skærmen.  

 

 

11.11.19
Udskiftning af vandmålere med defekte radiomoduler

Vandværket har nu indledt udskiftningen af de mere end 60 vandmålere, hvor vi har konstateret en fejl i radiomodulets funktion.

-

 

11.11.19
Udskiftning af vandmålere med defekte radiomoduler

Vandværket har nu indledt udskiftningen af de mere end 60 vandmålere, hvor vi har konstateret en fejl i radiomodulets funktion.

-

11.11.19
Udskiftning af vandmålere med defekte radiomoduler

Vandværket har nu indledt udskiftningen af de mere end 60 vandmålere, hvor vi har konstateret en fejl i radiomodulets funktion.

-

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker