Vandledningsarbejder

I FORSYNINGSOMRÅDET

Arbejdet med udskiftning af vandværkets forsyningsledninger skrider fortsat planmæssigt frem, selvom forskellige forhold flere gange har forsinket hele forløbet. I 2. halvår 2020 samt i 2021 vil udskiftningen blive yderligere forsinket, da vandværket forventer at bruge alle ressourcer på at bygge nyt vandværk - det kan I læse mere om her.

Samtidig med disse omlægninger sikrer vi, at I som andelshavere får jeres vandforsyning fra forsyningsledningen i den vej, hvor I har adresse.
Der kan dog forekomme enkelte undtagelser, men ikke hvor det er muligt.

Det kan altså forekomme at jeres målerbrønd flyttes og at jordledningen ændres i selve rørføringen frem til ejendommen.
Bestyrelsen har besluttet at disse ændringer vil ske uden omkostninger for ejerne.

 

Vandledningsarbejder

På grund af arbejdet med bygning af nyt vandværk, er arbejdet med udskiftningen af forsyningsledninger sat midlertidigt i bero.

Mejsestien, Uglestien, Væselstien, Mårstien og Hønsestien er færdigt.
Det har været en stor opgave, da en del af den gamle rørføring måtte lægges helt om, så ingen af vores forsyningsledninger går over privat grund.

Vi har endvidere besluttet at udskifte forsyningsledningen på det asfalterede stykke i Asserbohusvej.
Dette arbejde afventer et budget og en beregning af tiden for arbejdets udførelse, Vi vil først gennemføre omlægningen i løbet af efteråret, i forbindelse med at grundejerforeningen lægger ny asfalt på den første del af vejen.

Bestyrelsen har også besluttet at udskifte forsyningsledningen på hele Sandvej.
Imidlertid har Halsnæs Kommune nu meddelt at planerne om asfaltering af vejen er udsat til 2021.
Vandværket har derfor tilsvarende udsat dette ledningsarbejde.

Begge udsættelser er besluttet, fordi beboerne i området så ikke oplever gener over 2 perioder kort efter hinanden.

Vi tager forbehold for forsinkelser på grund af f.eks. vejr eller uforudsigelige opgaver.

.

NB!
Der vil ikke være ledningsarbejder udover disse i 2021.

 


Når vi arbejder i et område
Vandværket vil altid informere de beboere der er i området, og vi vil tilstræbe at det sker ca. 3 uger før, vi begynder arbejdet.
Vi gør opmærksom på at dette primært vil være med udsendelse af en SMS til beboerne, som skal være opmærksomme på, at der vil være perioder, hvor der er lukket for vandet i kortere tid.
Disse perioder forventes at være på maximalt ½-1 times varighed, alle hverdage i perioden mellem 8.00 og 15.00 
Der kan desuden forekomme trafikale problemer.

NB!
SMS:
det vil være en fordel at have tilmeldt de korrekte mobil telefonnumre til ejeren af de boliger, hvor der ønskes en advisering.

Inden vi kan påbegynde arbejdet, skal du som grundejer have fortaget beskæring af beplantning mod vej, langs hele grunden. 
Frihøjden fra kørebanekanten og 1 meter ind over fortov, cykelsti og rabat skal ligeledes være på mindst 4,2 meter. Frihøjden på det resterende areal ind til skel er 2,75 meter.
Hvis du bor i landzone skal frihøjden over kørebanen og rabatten være mindst 4,2 meter.
 

Du kan læse mere om dette på Halsnæs Kommunes hjemmeside klik her 

Spørgsmål bedes rettet til Smeden eller Gravemanden på stedet. 

Eller kontakt vandværkets tilsynsførende mellem kl. 07.00 og 12.00 på telefon 4774 2268

UNDSKYLD VI GRAVER  

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker