Vandledningsarbejder

I FORSYNINGSOMRÅDET

Arbejdet med udskiftning af vandværkets forsyningsledninger skrider planmæssigt frem.

Samtidig med disse omlægninger sikrer vi, at I som andelshavere får jeres vandforsyning fra forsyningsledningen i den vej, hvor I har adresse.
Der kan dog forekomme enkelte undtagelser, men ikke hvor det er muligt.

Det kan altså forekomme at jeres målerbrønd flyttes og at jordledningen ændres i selve rørføringen frem til ejendommen.
Bestyrelsen har besluttet at disse ændringer vil ske uden omkostninger for ejerne.

Vandværket har nu genoptaget arbejdet med fornyelse af forsyningsledningerne i hele vores område.

Senest har vi omlagt ledningerne på Harestien og Grønningen.

Vi arbejder i øjeblikket på følgende strækning:

   Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje er nu afsluttet.
   Arbejdet er fortsat med etablering af ny forsyningsledning ad Mejsestien til nogle ejendomme på Uglestien.
   Dette arbejdet forventes færdig i løbet af november måned.

   Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at fortsætte arbejdet med udskiftning af forsyningsledningen i hele Uglestien og herunder sikre tilslutning af forsyningsledningerne i Væselstien, Mårstien og Hønsestien.
   Dette arbejde forventes igangsat i november / december.

     Vi tager forbehold for forsinkelser på grund af f.eks. vejr eller uforudsigelige opgaver.

     .

     I 2020 vil antallet af projekter være afhængig af bl.a. modernisering af vandværket.

      


     Når vi arbejder i et område
     Vandværket vil altid informere de beboere der er i området, og vi vil tilstræbe at det sker ca. 3 uger før, vi begynder arbejdet.
     Vi gør opmærksom på at dette primært vil være med udsendelse af en SMS til beboerne, som skal være opmærksomme på, at der vil være perioder, hvor der er lukket for vandet i kortere tid.
     Disse perioder forventes at være på maximalt ½-1 times varighed, alle hverdage i perioden mellem 8.00 og 15.00 
     Der kan desuden forekomme trafikale problemer.

     NB!
     SMS:
     det vil være en fordel at have tilmeldt de korrekte mobil telefonnumre til ejeren af de boliger, hvor der ønskes en advisering.

     Inden vi kan påbegynde arbejdet, skal du som grundejer have fortaget beskæring af beplantning mod vej, langs hele grunden. 
     Frihøjden fra kørebanekanten og 1 meter ind over fortov, cykelsti og rabat skal ligeledes være på mindst 4,2 meter. Frihøjden på det resterende areal ind til skel er 2,75 meter.
     Hvis du bor i landzone skal frihøjden over kørebanen og rabatten være mindst 4,2 meter.
      
     Du kan læse mere om dette på Halsnæs Kommunes hjemmeside klik her 

     Spørgsmål bedes rettet til Smeden eller Gravemanden på stedet. 

     Eller kontakt vandværkets tilsynsførende mellem kl. 07.00 og 12.00 på telefon 4774 2268

     UNDSKYLD VI GRAVER  

     Kontakt

     Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

     Kontakt vandværkets tilsynsførende
     Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
      

     Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

     Asserbo By Vandværk
     Elverdalen 3
     3300 Frederiksværk
     Tlf. 4774 2268


     Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

     Administrationen
     Kim Snekkerup
     Liselejevej 27 B, Asserbo
     3360 Liseleje
      

     Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
     Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
     Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
     Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

     E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk      Medlem af Danske Vandværker