Regulativ


Dette regulativ træder i kraft 15. oktober 2013.
Samtidig ophæves det tidligere regulativ for Asserbo By Vandværk a.m.b.a af 1. januar 2005

Regulativet er godkendt af Halsnæs Kommune og kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Afsnit om klageregler er indarbejdet som punkt 15 i regulativet 13. april 2016.

Du kan læse hele Regulativet for Asserbo By Vandværk ved at klikke her: Åben PDF

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker