Vedtægter

 


Disse vedtægter er gældende fra 27. august 1995.

Vedtægterne er fastsat ved den stiftende generalforsamling den 12. oktober 1949 og senest ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 27. august 1995.

Ændringer i disse vedtægter skal godkendes på en generalforsamling, jvnf. § 12 i vedtægterne.

Du kan læse hele Asserbo By Vandværks vedtægter ved at klikke her

 

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker