Udpumpet vandmængde


Vandværket har siden 1996 ført statistik over den udpumpede mængde vand i vort forsyningsområde hver måned.
Der er tale om udpumpet mængde i m3 og mængden er ikke alene forbrug, men indeholder også vandspildet i forsyningsledninger m.v.

Nedenfor er en månedsvis opgørelse over hvor meget vand der er udpumpet i indeværende år samt til sammenligning tilsvarende måneder de seneste 5 år.


Herunder ses en oversigt over det samlede antal udpumpede mængde vand, antal forbrugere og gennemsnitligt vandforbrug pr. andelshaver.

Det høje forbrug i 2018 skyldes dels et par frostsprængninger i marts/april samt en usædvanlig tør sommerperiode fra maj til august.

I alt udpumpet       Antal forbrugere        Pr. forbruger 
År 2018:        116.644 m3 1.507  77,4 m3 / stk
År 2017:        104.124 m3 1.500  69,4 m3 / stk
År 2016:        102.051 m3 1.499 68,1 m3 / stk 
År 2015:          97.850 m3      1.492  65,6 m3 / stk
År 2014:        102.515 m3        1.487   69,4 m3 / stk
År 2013:        112.062 m3  1.486 75,4 m3 / stk 
År 2012:        114.062 m3
 1.486  76,9 m3 / stk 
År 2011:        120.624 m3  1.483
79,4 m3 / stk 
År 2010:        123.944 m3   1.483  88,2 m3 / stk 
År 2009:        136.725 m3  1.483
93,7 m3 / stk 
År 2008:        138.142 m3   1.481

95,4 m3 / stk

     

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Liselejevej 27 B, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker