Udpumpet vandmængde

Vandværket har siden 1996 ført statistik over den udpumpede mængde vand i vort forsyningsområde hver måned.
Der er tale om udpumpet mængde i m3
og mængden er ikke alene forbrug, men indeholder også vandspildet i forsyningsledninger m.v.

Nedenfor er en månedsvis opgørelse over hvor meget vand der er udpumpet i indeværende år samt til sammenligning tilsvarende måneder de seneste 5 år.

Herunder ses en oversigt (10 år tilbage) over det samlede antal udpumpede mængde vand, antal forbrugere og gennemsnitligt vandforbrug pr. andelshaver.
Udpumpet mængde er ekskl. vand vi har solgt til nabovandværker

I alt udpumpet       Antal forbrugere        Pr. forbruger 
År 2020:        134.352 m3  * 1.518 88,5 m3 / stk
År 2019:        114.212 m3 1.514  75,4 m3 / stk 
År 2018:        116.644 m3 1.512 77,4 m3 / stk
År 2017:        104.124 m3 1.500  69,4 m3 / stk
År 2016:        102.051 m3 1.499 68,1 m3 / stk 
År 2015:          97.850 m3      1.492  65,6 m3 / stk
År 2014:        102.515 m3        1.487   69,4 m3 / stk
År 2013:        112.062 m3  1.486 75,4 m3 / stk 
År 2012:        114.062 m3  1.486  76,9 m3 / stk 
År 2011:        120.624 m3  1.483 79,4 m3 / stk 
År 2010:        123.944 m3   1.483  88,2 m3 / stk 

 

* NB!
Det høje forbrug i 2020 skyldes formentlig et væsentligt øget antal overnatninger i sommerhusene.
Det er sikkert et resultat af krisen med smittefare for Covid-19 og den deraf følgende højere benyttelse af eget sommerhus samt øget udlejning af sommerhusene.
Endelig er anbefalingerne med højere hygiejne medvirkende til øget brug af vand (f.eks. ved vask af hænder).

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker