Persondatapolitik

Persondataforordningen

I januar 2012 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til en persondatareform, der skulle tilgodese et behov for øget harmonisering af reglerne i EU. Dette lå til grund i et ønske om, at kunne understøtte det digitale indre marked. Desuden var der et behov for at styrke de registreredes rettigheder, ved at give dem større kontrol over egne data i takt med den øgede informationsteknologi. Kommissionens forslag gav anledning til en omfattende diskussion imellem Europa Parlamentet, de nationale regeringer og Kommissionen.

Der skulle gå næsten 4 år, før der kunne opnås politisk enighed om en tekst – den blev gjort offentligt kendt i december 2015. Denne tekst er siden blevet finpudset og endeligt vedtaget i april 2016 med en 2-årige implementeringsfrist.

Det betyder derfor EU-Persondataforordningen får virkning i maj 2018.

I Asserbo By Vandværk skelner vi mellem

  • Administrative data, dvs. data vedr. ansatte, bestyrelse og andelshavere og
  • Vandværksdata, dvs. data vedr. overvågning af driften, boringerne og vandforbruget generelt.

Ved data forstås i denne forbindelse oplysninger, som ligger elektronisk online/kan benyttes off- og online og/eller opbevares fysisk (på papir).

Den nye Persondataforordning drejer sig primært om de administrative data, da der her indgår persondata, altså data, som kan bruges til at identificere personer.

Personer på vandværket som administrerer persondata, skal afgive en tavshedserklæring om, at de er bekendt med Forvaltningsloven §§27-32 og straffelovens § 152.

Vi skal sikre at:

  • Vi tydeligt over for alle registrerede informerer om hvilke data vi registrerer, formålet med dem, hvilken datasikkerhed vandværket har (kan data hackes) samt hvor længe de gemmes elektronisk.
  • Vi oplyser, hvor vores data ligger, hvem der har adgang til dem (både skrive- og læseadgang), og vores strategi for hvordan vi håndterer data.
  • Vi skal oplyse hvem vi deler data med (Halsnæs Forsyning, Halsnæs Kommune?, Revisor?).

Til brug for dette har bestyrelsen udarbejdet en række politikker / notater, som fastlægger vandværkets brug af persondata. Og Asserbo By Vandværk lever på denne måde helt op til Persondataforordningens regler og intentioner.

Du kan læse vores politikker ved at klikke på de enkelte dokumenter herunder:

IT-sikkerhedspolitik

Målerettet arbejde med IT sikkerhed

Persondatapolitik

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker