Priser

Takstblade i PDF 


Vandværkets takster er beregnet på grundlag af det udarbejdede budget for samme år.

Forslag til Budget og Takstbladet for 2022 blev godkendt på vandværkets generalforsamling den 27. juni 2021.
Takstforslaget er den 4. november 2021 endelig godkendt af Halsnæs Kommune

Se gældende takster og budget ved at klikke på link herunder.
Bemærk at der i forslaget for 2022 er indarbejdet en lille takstforhøjelse på både fast afgift og m3 afgiften.

     - Budgetforslag 2022
     - Takster 2022

Indeværende og tidligere års takstblad og budgetter kan du se ved at klikke på linkene herunder:

Takst 2021 Budget 2021
Takst 2020 Budget 2020
Takst 2019 Budget 2019


 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker