Priser

Takstblade i PDF 


Vandværkets takster er beregnet på grundlag af det udarbejdede budget for samme år.

Budget og Takstbladet for 2020 er godkendt på generalforsamlingen den 30. juni 2019.
Herefter er begge sammen med referatet fra generalforsamlingen fremsendt til Halsnæs Kommune, som skal godkende taksterne.
Vandværket har i mail fra Halsnæs Kommune den 11.9.2019 modtaget kommunens godkendelse af taksterne.

Takster og budget.
2020 - se budget

Indeværende og tidligere års takstblad og budgetter kan du se ved at klikke på årstallet herunder:
- 2019 - se budget
- 2018 - se budget

-
2017 - se budget
-
2016
2015


Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Liselejevej 27 B, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker