Seneste Vandanalyse

VANDANALYSER

Den 1. januar 2018 trådte en ny Drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr 1068 af 23/08/2018) i kraft.
Vi fik dog så kort tid til at få udarbejdet og godkendt et nyt Analyseprogram at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed udsatte implementeringen i alle kommunens vandværker til den 1. januar 2019.
Bekendtgørelsen er efterfølgende ændret den 1. maj 2019 og igen kom en ny drikkevandsbekendtgørelse nr. 1070 i oktober 2019 med tilføjelsen af 6 forskellige pesticid-nedbrydningsprodukter.
Læs Bekendtgørelsen her.

Halsnæs Kommune har fået Analyseprogrammet til godkendelse, og har nu i en mail den 12. november 2018 endelig godkendt programmet.
Læs Analyseprogrammet her.

Vi har modtaget notat fra Danske Vandværker om den nye Bekendtgørelse, som du kan læse i sin helhed ved at klikke her.

Vandværket har imidlertid allerede nu gennemført analysen på vores boringer samt på ledningsnettet.
Og vi kan med lettelse og glæde oplyse at vi IKKE har fundet spor af dette pesticid i vores drikkevand.

Kontrolhyppighed  RÅVAND   DRIKKEVAND
Kontroltype: Boringskontrol Afgang værk
Totalkontrol
Afgang værk
Proceskontrol
Ledningsnet
Boringskontrol hvert 4. år
pesticider hvert år
- - -
A-parametre - - - 6x pr. år
B-parametre - 2x pr. år  4x pr. år 1x pr. år
Organiske mikroforureninger
pesticider og metaller
- hvert år - hvert år

 

RÅVAND

Sted Dato  Fil
Præstelodden * 24.04.2019      klik her
Melby 24.04.2019 klik her
Brødemose Skov    24.04.2019 klik her
Tørvelodden  24.04.2019 klik her

 * lovpligtig udvidet kontrol
    De øvrige boringskontroller
    er egen kontrol.

   

DRIKKEVAND

Vandanalyserne på Drikkevand er på prøver taget direkte fra Afgang på Vandværket (i tabellen benævnt som Vandværket) eller ude på ledningsnettet (adresse er oplyst)

Sted  Dato Type PDF
Ledningsnet, Liselejevej 9 (køkken) 10.06.2020 Gruppe A parametre efter udskylning klik her
Vandværket 06.04.2020 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet, Tørvelodsvej 44 (udvendig hane) 02.04.2020 Gruppe A+B parametre klik her
Vandværket 17.02.2020 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet, Møllevangsvej 36 17.02.2020 Gruppe A parametre efter udskylning Klik her
Vandværket  10.12.2019 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet, 4 prøver ved Privatvej  25.10.2019 Ekstra, Coliforme bakterier + kimtal klik her 
Vandværket  10.10.2019 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet, Privatvej 1 10.10.2019  Gruppe A parametre efter udskylning  klik her
Vandværket  15.08.2019  Begrænset kontrol  klik her
Ledningsnet, Tørvelodsvej 14  15.08.2019 Gruppe A parametre efter udskylning  klik her
Vandværket  06.06.2019 Normal kontrol klik her
Ledningsnet, Liselejevej 15  06.06.2019 Gruppe A parametre efter udskylning  klik her 
Ledningsnet, Nyvej 21  24.04.2019  Gruppe A og B parametre  klik her
Vandværket  24.04.2019 Begrænset kontrol klik her
Vandværket  18.02.2019 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet, Møllevangsvej 36 18.02.2019 Gruppe A parametre efter udskylning klik her
Vandværket 28.09.2018 Omprøve - coliforme bakterier klik her
Vandværket  25.09.2018 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet, Tørvelodsvej 44  19.09.2018  Gruppe A og B parametre  klik her 
Vandværket 19.09.2018 Begrænset kontrol klik her 
Ledningsnet og Vandværket 23.07.2018 Opfølgningsprøver kimtal 17.7.18 klik her
Ledningsnet, Nyvej 26  17.07.2018 Gruppe A parametre klik her
Vandværket  26.05.2018  Normal kontrol  klik her
Ledningsnet, Jonnasvej 4 13.03.2018 Begrænset kontrol klik her
Vandværket  13.03.2018  Begrænset kontrol  klik her
Ledningsnet, Jonnasvej 4  19.01.2018  Begrænset kontrol klik her
Vandværket  19.01.2018  Begrænset kontrol klik her 

De eneste udfordringer vi pt. har med vandkvaliteten er et let forhøjet farvetal, der gør at vandet kan ses som let gullig. Dette problem er kendt og vi arbejder på at få farvetallet under grænseværdien.

Der er også nogle meget små spor af pesticidrester i to af vores boringer.
Og 3 af boringerne indeholde også spor af den nye pesticidrest N,N-dimethylsulfamid (DMS).
Fundene er dog så små, at resterne IKKE kan spores i det drikkevand, der udsendes fra vandværket.

Marts 2020
Bestyrelsen

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Liselejevej 27 B, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker