Regler ved flytning / ejerskifte

 

Ejerskifte:
Ved ejendomshandler skal du give os følgende oplysninger:
• ejendommens adresse 
• ejendommens matrikel nummer, forbrugernummeret og / eller ejendomsnummeret 
• overtagelsesdato 
• købers navn samt post- og mailadresse 

Flytteopgørelse:
For at vandværket kan udfærdige flytteopgørelse, skal vi udover ovenstående oplysninger også modtage følgende:
• sælgers navn samt post- og mailadresse
• aflæsning af vandmåleren på overtagelsesdagen

Vi gør opmærksom på at Asserbo By Vandværk ikke regulerer vandafgifterne / udarbejder flytteopgørelse mellem gammel og ny ejer, hvis vi ikke modtager samtlige ovenstående oplysninger.
Vandforbruget skal i disse tilfælde, derfor reguleres over refusionsopgørelsen som normalt bliver udarbejdet ved ejendomshandler. 

Send oplysningerne via hjemmesiden:
Vi beder dig derfor om at fremsende oplysninger om flytning og/eller ejerskifte til vandværkets sekretariat ved at benytte formularen på siden "Send Flytning/Ejerskifte" under selvbetjening - eller
klik her.

eller du kan sende en e-mail på følgende adresse: 

Asserbo By Vandværk
Sekretariatet
Elverdalen 3
3300  Frederiksværk


kontakt@asserbobyvand.dk  

-
 
Iflg. Vedtægternes § 5 3. afsnit

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. 

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker