Forkert måling


PÅSTAND OM VANDMÅLER MÅLER FORKERT

 
RETNINGSLINIER FRA 1.11. 2008. – (godkendt på bestyrelsesmødet den 10.11. 2008). 

Hvis en andelshaver / forbruger mener at vandmåler ikke viser T tæller korrekt, skal de straks henvende sig til vandværket.
Forbrugeren kan sammen med vandværket fremover vælge mellem 2 løsningsmodeller.

1.
At vandmåleren sendes til kontrol efter de regler der gælder for ”Krav om kontrol af vandmålere”, hvor der jvnf. vort takstblad skal indbetales depositum (se takstblad).
Når der er indbetalt depositum udskifter vandværket vandmåleren og indsender den gamle måler til kontrol på certificeret målerlaboratorium.
Vandmåleren måler forkert hvis den ikke overholder driftskontrolgrænsen (+/- 4%).
Hvis måleren ligger indenfor denne grænse er måleren godkendt, og depositum tilbagebetales ikke.
Hvis måleren ligger udenfor grænsen, tilbagebetales depositum samt en beregnet kompensation eller betaling for det vandforbrug, der er målt og afregnet for, efter sidste måleraflæsning.

eller

2.
At vandmåleren udskiftes med en ny vandmåler på vandværkets regning, og at der dermed ikke foretages reguleringer af tidligere forbrug.

 

Kontakt oplysninger findes i kolonnen til højre.


Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker