Regnskab

Regnskaber og budgetter for Asserbo By Vandværk
klik på PDF for at åbne budgettet eller regnskabet i nyt vindue.

Budget
Nedenstående budgetter er bestyrelsens beslutning vedr. drifts- og anlægsbudgetter som forelægges på generalforsamlingen året før det tages i brug. Budgettet er grundlaget for bestyrelsens fastsættelse af taksterne for både den faste samt m3 afgifterne.
Budgetterne kan ses i sammenhæng med tidligere års budget og regnskab.

2022 i PDF - til forelæggelse på generalforsamlingen 27. juni 2021
                   - budgettet for 2022 indeholder en lille takststigning på både fast afgift og m3-afgifterne
2021 i PDF

2020 i PDF
2019 i PDF
2018 i PDF


Regnskab
Nedenstående regnskaber er et sammendrag af de reviderede årsregnskaber.
De væsentligste oplysninger er også indarbejdet i indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor regnskaberne iflg. vedtægterne skal godkendes.
Hvis du ønsker det samlede  regnskab med alle noter kan dette rekvireres på sekretariatet.

2022 i PDF og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2022
2021 i PDF
2020 i PDF - se som sammendrag klik her
2019 i PDF
2018 i PDF

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker