Refusion ved vandspild


REFUSION VED VANDSPILD
  
 
RETNINGSLINIER FRA 1.1. 2002. – (godkendt på bestyrelsesmødet den 21.1.2002). 

Betingelser for refusion af vandafgifter ved vandspild:   

Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer.

Ledningsbruddet skal være repareret af en autoriseret Vvs-installatør – dokumentation i form af f.eks. kopi af faktura skal fremsendes til vandværket.

Straks ved konstatering af brud skal der lukkes for vandforsyningen til ejendommen for at stoppe yderligere vandspild. Vandværket skal umiddelbart herefter orienteres.

Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, der gives derfor kun refusion én gang til hver ejendom.

Vandafgiften nedsættes herefter med det vandspild der ligger ud over det højeste forbrug de seneste 3 år tillagt 100 m3.

Vandskatten nedsættes med det vandspild der ligger ud over det normale årlige forbrug tillagt 300 m3.

Refusion af Vandafledningsafgiften skal ansøges hos Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Ansøgning om refusion af vandafgifter ved vandspild skal indsendes skriftligt til vandværket bilagt nødvendig dokumentation o.l.

Vandværket søger på forbrugerens vegne nedsættelse af vandafledningsafgift / vandskat og nedsætter opkrævningen, så der ikke opkræves for hele det målte forbrug.

Du skal ansøge vandværket om refusion ved at udfylde og inde blanket.
Blanketten finder du under Selvbetjening eller ved at klikke her. Til ansøgning.

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker