Bestyrelse


Kontaktperson   Tlf./e-mail   

Formand:
Susanne Lindow  4062 7083
sulindow@gmail.com   

Næstformand:
Gunner Bundgaard  4042 0627
g.asserbomureren@gmail.com 

Kasserer:
Poul Woodall 5135 6722

poul@woodall.dk

Bestyrelsesmedlem:
Mogens Juul 2489 8342
imjuul@mail.tele.dk 

 

Bestyrelsesmedlem:
Thomas Lind 2257 2318
thomaslind@outlook.dk


 

Tilsynsførende:
Allan Eriksen 4774 2268
 

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker